Arvoa kiinteistöistä,
jotka ovat aina käytössä

Visio & missio

Kun vanhat rakenteet murtuvat, olemme me jo vuosia rakentaneet pohjaa tulevaisuudelle. Meidän kenttämme on asuminen, aina rakentamisesta ylläpitoon. Me rakennamme, suunnittelemme, vuokraamme ja palvelemme. Jotta ihmiset voivat keskittyä elämäänsä.

MANIFESTI

Strategia

Tuoda kiinteistön arvoketjun tärkeimmät lenkit samaan konserniin.
Rakentaa, konvertoida ja operoida kiinteistöjä palvelemaan tulevaisuutta, joka on käsillä.

KIINTEISTÖKEHITYS

LUE LISÄÄ

RAKENTAMINEN

LUE LISÄÄ

OPEROINTI

LUE LISÄÄ

KIINTEISTÖ-
DIGITALISAATIO

LUE LISÄÄ

TAHTOTILA

Nostaa rakennusten hyötysuhdetta ja vapauttaa sinne sitoutunutta varallisuutta arvoketjuun kiertoon.

Noin puolet maailman varallisuudesta:

  • Käyttää n. 40% kaikesta käytetystä energiasta
  • Sitoo suurimman osan käytetyistä luonnonvaroista
  • Toimitilojen käyttöaste n. 5%

Arvot

AVOIMUUS

Olemme avoimia, oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia toisiamme, yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme kohtaan. Uskomme toiminnassamme läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen. Täytämme antamamme sitoumukset.

ROHKEUS

Kehitämme rohkeasti uusia konsepteja ja toimintatapoja. Henkilöstömme on tässä avainasemassa, joka edellyttää meiltä uuden oppimista ja uudenlaista innovatiivisuutta.

VÄLITTÄMINEN

Välitämme asiakkaistamme, toisistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Huolehdimme omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista ja kohtelemme kaikkia rakkaudella. Kunnioitamme toinen toisiamme ja asetamme tiimityön etusijalle.